webcam1
Weer Chaumard
© meteoservices.be

13 Juin 2017 © Guy Anteunis - www.guan.fr - info@guan.fr - Disclaimer - rip Galapia 09/2013

map earth

Oser peut être synonyme de perdre les pieds l'espace d'un instant, ne pas oser c'est se perdre soi-même

webcam2 webcam3 Google Maps Google Earth Notre webcam 3 Notre webcam 2 Notre webcam 1

Oser peut être synonyme de perdre les pieds l'espace d'un instant, ne pas oser c'est se perdre soi-même

LaBeloire

LaBeloire

Radar Radar de la pluie O Radar des vols
Notre station meteo

Disclaimer


Deze website is eigendom van Guy Anteunis, La Beloire, 58120 Chaumard, France, labeloire (at) orange.fr, info (at) labeloire.com. De inhoud van deze site, met inbegrip van de  logo’s, tekeningen, data, teksten, foto's e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Guy Anteunis of rechthoudende derden.


De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Guy Anteunis levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Guy Anteunis de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


Guy Anteunis kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.


Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.


Guy Anteunis kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


Guy Anteunis kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


Guy Anteunis verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Het Frans recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Autun bevoegd.


Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.